Miljö

Vår miljö är viktig och den här sidan innehåller regler, rapporter och länkar till miljörelaterad information.

17 april. Miljöarbete i hamnen.

TBK i samarbete med Rotary har rensat hamnen från gammalt skrot som tappats i sjön från båtarna. Några bildäck och en gammal kaffepanna hittades men inget miljöfarligt gods.

Toatömning

Tömningsstationen är kopplad till Sollentuna Energis avloppsnät. När latrintanken i båten töms pumpas innehållet direkt till avloppsnätet och fortsätter tillsammans med övrigt avloppsvatten till Käppala reningsverk.

Instruktioner för användande finns på tömningsstationen.

Användning av tömningsstationen är kostnadsfri. Anläggningen ägs och drivs av Sollentuna Energi och Miljö. Vid frågor eller problem kontakta Malena Göransson, 08 623 88 15. Vid problem utanför kontorstid ring jouren på 08 623 88 66.

Båtbotten

För att avgöra om några båtar är målade med en gammal färg innehållande tenn kommer klubben att XRF-mäta samtliga båtar på varvet under våren 2022.

Sammankomster

Mer om båtmiljön