Klubbholmen

Klubben har en klubbholme,  Stora Delholmen, ”Silverkannan” som ligger vid Gällnöport sydost om Grinda, pos. N59.23,55 och O18.36,14. Du hittar den på båtsportkort nr 6143 NW. 

På Silverkannan har vi två bryggor, inglasad fest-och dansbana, toaletter, bastu , samt två fasta grillplatser. Den ena vid hamnen och den andra på nordsidans berg med solnedgång.

Vi har två gäststugor med möjlighet till övernattning för ca tio personer. Landström på 230 V samt en disponibel roddbåt. Stugorna får bokas av medlem på Svenska Båtunionen och bokningsanvisningarna finns på medlemmarnas sida.  Stugorna är gratis för klubbens medlemmar men får bokas max 6 dygn per säsong. Det är den vanliga klubbnyckeln som går till stugorna.

På ”Kannan” är det fest nästan jämt men vi brukar också arrangera gemensamma fester. De mest kända och uppskattade är Midsommarfesten och Kräftskivan i augusti. 

Det finns plats för 20-30 båtar vid bryggorna. Vänner med båt från andra klubbar är välkomna om plats finns.

Klubbholmen hittar du på detta sjökort. 

Frågor om kannan besvaras av Janne Westin, vår holmfogde.