Aktuellt i Turebergs Båtklubb

Hamnen öppnas igen den 23 april 2023.

Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 18 april och 16 maj, klockan 19:00.

Årsmötet för 2023 blir tisdagen den 13 juni.

Vintervakten för 2022/2023 är nu avslutad och nästa båtklubb tar vid och vaktar båtarna.

Sommarvakten omfattade i år tiden 28 april t.o.m 31 oktober.

Våren närmar sig och alla som tilldelats hamnplats i sommar har även vaktplikt och skall genomföra 2 vaktpass per plats i sommar. Vaktinstruktion finns på vår hemsida och i vaktpärmen som kommer att finnas i stugan vid hamnen. Obs! Den 20/3 öppnar självbokningen och den avslutas 6/4, ni kan då själva boka önskade vaktpass under perioden på www.båtunionen.se inloggningsuppgifter kan ni få från kansliet. Det går bra att boka ett ”dubbelpass” det innebär att ni bemannar passet med en familjemedlem över 15 år alt en känd person som ni litar på. Det gör att ni har genomfört de 2 vaktpassen med det dubbelpasset.Obs!! glöm inte att logga passen i kalendern. Det utgår avgift vid missat pass och dubbel avgift vid missat dubbelpass.

Får ni problem med ett bokat vaktpass kan ni byta med någon annan medlem eller kontakta vaktpoolen.

Blästring, slipning och skrapning av båtarna på varvet i Tegelhagen är förenat med ett omfattande regelverk. Bl.a. måste man söka tillstånd från kommunen och redovisa hur man tar hand om resterna.

Kamerorna på varvet är nu igång. Se sidan Kamerorna för vidare instruktion.

Sollentuna Båtsportunion SoBU håller unionsstämma 2023 den 28 mars kl. 19:00 hos SBK på Seglarudden. Unionsstämman är öppen för alla medlemmar i TBK. Mötets dagordning.