Aktuellt i Turebergs Båtklubb

Hamnen är nu öppnad och båtarna kommer. Hamnstädning sker söndagen 12 juni kl. 10:00. Det är södra och lilla bryggan som har arbetsplikt i år.

Nästa styrelsemöte: Tisdagen 14 juni. Båda gångerna kl. 19.00.

Informations möte för nya medlemmar hålls tisdagen den 14 juni kl. 18.00 i hamnen.

Årsmötet blir i år den 31 maj i hamnen.

Arbetshelg på Kannan. Kristihimmelfärdshelgen kör vi på och försöker få klubbholmen ytterligare ett snäpp finare än vanligt. Så passa på att lär känna lite nya klubbmedlemmar i en skön och rolig miljö där man t.o.m. kan förena nytta med mycket nöje. Det kommer att vara en massa olika arbetsuppgifter som passar alla. Dom enkla kraven vi har är glatt humör och oömma kläder efter väder. Holmfogdarna

Vintervakten för 2022 blir under tiden 27 september till 15 november. Vi kommer att skicka ut ett meddelande när bokningen öppnar.

Bottenfärgsmätning. Samtliga klubbar på varvet i Tegelhagen har överklagat kommunens föreläggande till länsstyrelsen. I avvaktan på länsstyrelsens beslut är därför XRF-mätningarna inställda.

Vårens sjösättningsdagar är bestämda till 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6. Bokningen av sjösättningsdag är nu avslutad. Tidpunkten meddelas några dagar innan sjösättningen.

Sommarvakten omfattar i år tiden 30 april t.o.m 31 oktober. Man skall gå två pass. Självbokningen till vakten är nu avslutad, och vakten pågår för fullt.

Köreglerna till klubbens hamnplatser har förtydligats och finns att läsa här.

Blästring, slipning och skrapning av båtarna på varvet i Tegelhagen är förenat med ett omfattande regelverk. Bl.a. måste man söka tillstånd från kommunen och redovisa hur man tar hand om resterna.