Bli Funktionär

Funktionärer till Festkommittén 


Är du intresserad av att bli funktionär och ingå i festkommittén? Vars uppgift är att arrangera och genomföra klubbens festligheter och övriga samkväm! 

Kontakta i så fall ordförande 

Klubbmästare


Vill du bli den som leder festkommittén i sitt arbete att åstadkomma lyckade festligheter och andra arrangemang. Klubbmästaren ingår i styrelsen. 

Kontakta i så fall ordförande


Subliftservice?

publicerat 2016-08-08

TBK’s nuvarande serviceansvarige lämnar sin funktion om några månader och klubben behöver en medlem som kan axla den rollen. Uppdraget gäller att se till att TBK’s subliftkörningar kan genomföras som planerat dvs att subliftarna servas så att driftstopp undviks. Skulle det bli driftstop så gäller det att få igång maskinen så snart som möjligt så att driftstoppstiden minimeras. 

Är du intresserad kontakta i så fall ordförande eller varvschef