Varvet

Klubben har sin vinteruppläggningsplats nära Tegelhagen i södra Sollentuna och där har vi ca 100 båtar upplagda vintertid. Båtarna ställs på området enligt en kvartersplan

Uppläggningsområdet delar vi med fyra andra klubbar i Sollentuna. Tillsammans driver vi föreningen Sollentuna Båtsport Union, SoBU som förvaltar hela området åt oss.

Till Vår hjälp vid Torr- och Sjösättning finns några ”slamkrypare”. En slamkrypare kan man beskriva som en dieseldriven truck som klarar att gå under vatten (delvis). Mer info här: http://www.sublift.se

Torr- och Sjösättning går med hjälp av Slamkryparna till på ett mycket smidigt och förhållandevis säkert sätt. Se vår film: Sjösättning

Klubben har ett antal förare som är utbildade på att köra slamkryparna. Dessutom är Jonnie Sjöblom ansvarig för drift och underhåll av slamkryparna. 

För hela varvsområde finns det en båtklubbsmedlem som har områdesansvar. 

Vår varvschef heter Claes Åström och honom kan du kontakta om du har frågor rörande varvet, tider för upptagning och sjosattning och vilka regler som gäller för t.ex. uppallning av båtar etc. 

Naturligtvis går vi vakt även på varvet. Vaktlistor och instruktioner handhas av vår Vaktchef, Benny Söderberg.

Varvsplanen visar var de olika båtarna ligger upplagda.