Våra medlemmar

Alla våra medlemmar finns i vårt båtklubbsregister. I registret finns dessutom information om bryggplatser, vinterplatser och medlemmarnas båtar och avgifter. En reskontradel håller reda på status för avgifterna. 

Registret är i drift på Svenska Båtunionens webbplats. Klubbens registeransvariga funktionärer, uppdaterar kontinuerligt innehållet. Medlem kan själva logga in och kontrollera, men inte ändra sina uppgifter i registret. Inloggningsanvisningar finns på medlemmarnas sida

För mer information om registret kontakta vår kassör Mia Agrell eller Per Nylén som är vår kanslist.

Har du bytt båt, flyttat, ny E-postadress, nytt mobil- eller telefonnr, kom ihåg att meddela klubben, så att registret blir uppdaterat. Du kan antingen skicka in en ändringsanmälan,  eller e-post till kansliet@turebergsbatklubb.se.

Mia, registeransvarig