Bli medlem

Medlemskap i Turebergs Båtklubb

Turebergs Båtklubb (TBK) är en ideell förening som bildades redan 1933. Sedan dess har klubben haft sin hamn vid Strandvägen i Sollentuna. Hamnen omfattar i dag tre bryggor och kaj med sammanlagt 141 båtplatser. Samtliga platser är försedda med bommar. I hamnen finns kran för motorlyft, ramp för trailer samt upptagningsvagn på räls för upptagning av båtar som under sommarsäsongen behöver byta propeller eller åtgärda mindre skador. 

Klubben har dessutom en klubbholme, Stora Delholmen ”Silverkannan” som ligger vid Gällnöport sydost om Grinda, pos. N59.23,55 och O18.36,14. Du hittar den på båtsportkort nr 6143 NW. På Silverkannan har vi två bryggor, inglasad fest-och dansbana, toaletter, bastu , samt två fasta grillplatser. Den ena vid hamnen och den andra på nordsidans berg med solnedgång. Vi har två gäststugor med möjlighet till övernattning för ca tio personer. Elverk på 230 V samt en disponibel roddbåt. 

Under vinterhalvåret lägger vi upp våra båtar vid Tegelhagen, en gemensam uppläggningsplats för Sollentuna Båtsportunion som är samverkansorgan mellan Turebergs Båtklubb, Sollentuna Båtklubb, Edsbergs Båtklubb, Edsvikens Segelsällskap samt båtklubben Rallarna. För torr-och sjösättning har klubbarna investerat i egna maskiner s.k. Slamkrypare som på ett säkert och flexibelt sätt lyfter och lägger i båtarna med hjälp av funktionärer från respektive klubb. 

För medlemskap i klubben gäller följande:

Att Du betalar inträdesavgift enligt gällande prislista. Denna avgift gör att Du får del i de investeringar som klubben redan gjort i hamn, varv och på vår klubbholme. 

Att Du är medveten om att klubben endast kan erbjuda hamn och varvsplats för båtar med max. 12 m löa , max. 4 m bredd samt deplacement max. 10 ton. Detta är ej förhandlingsbart då varken bryggornas förankring eller sjö- och torrsättnings-maskinerna inte är anpassade för större vikt. 

Att klubben inte har någon kölista för hamn och varvsplats annat än för medlemmar som valt att betala inträdesavgift och således är passiva medlemmar i avvaktan på hamn eller varvsplats. 

Att Du, om Du önskar medlemskap för att omgående få plats i hamnen, först kontaktar vår hamnkapten för att få bekräftat att hamnplats finns. 

Att Du är medveten om att TBK, inte är en marina, utan en förening där avgifterna grundar sig på att varje aktiv medlem solidariskt accepterar och ställer upp med arbetsinsatser (städdagar eller andra aktiviteter), samt vakthållning (två tillfällen under sommaren och en under vintern). Enligt våra stadgar har vi följande medlemsalternativ: 

  • AKTIVT – medlemskap För medlem som innehar hamn –och/ eller vinteruppläggningsplats 
  • PASSIVT – medlemskap med båt För medlem som ej har hamn – eller vinteruppläggningsplats 
  • PASSIVT För medlem utan båt 
  • FAMILJE – medlemskap För medlem över arton år som har en aktiv medlem i familjen 

För att söka medlemskap i klubben skall du hämta och fylla i vår Ansöknings- och ändringsblankett och maila in den till kansliet@turebergsbatklubb.se

Avgifterna framgår av aktuell prislista.

Har Du frågor angående ovanstående är Du välkommen att kontakta styrelsen, eller kansliet@turebergsbatklubb.se

Med vänlig hälsning
TUREBERGS BÅTKLUBB