Hamnen

Klubben har sin  Hamn vid Edsviken i Sollentuna Den är belägen nedanför Korsningen mellan Strandvägen och Backvägen. Edsviken är en skyddad vik från saltsjön och har sitt utlopp till Värtan vid Stocksund.

I hamnen har vi plats för 163 båtar av varierande storlek. Från ekor och jollar upp till max 12 meters längd eller 4 meters bredd. Vi kan heller inte ta emot tyngre båtar än 10 ton, på grund av bryggornas förankring, som inte är dimensionerade för större belastning. 

I hamnen hjälps vi åt att sköta drift och underhåll under ledning av vår hamnkapten, Stefan Wirth. Turebergs båtklubb är således ingen Marina utan en båtklubb där alla gemensamt delar på ansvaret för skötsel, drift och underhåll. 

Givetvis går vi därför vakt under ett par tillfällen per medlem varje år. Planering, vaktlistor och instruktioner sköts av vår vaktchef, Benny Söderberg. 

Om du har några frågor om båtplatser, förtöjningar och låsning mm. kontakta Stefan. Frågor om vakt besvaras av Benny.

Landström

Ute på bryggorna finns möjlighet att ansluta till landström, 230 Volt, så att du kan använda verktyg, damsugare, vattenkokare och liknande verktyg. Du kan även ansluta en batteriladdare för att ladda på dina batterier. Tyvärr uppstår ofta problem med jordströmmar när man använder landströmmen för att underhållsladda batterierna, varför klubben tvingats begränsa användningen av landström. Det är endast tillåtet att använda landströmmen när man själv befinner sig i båten med undantag för laddning av batterierna. Då får man använda landström i ett dygn och kabeln skall vara försedd med en etikett som anger tidpunkten för inkopplingen. Vakten kommer att koppla ur landströmmen om man inte följer regeln. Läs gärna en artikel om krypströmmar och våra hamnregler.

Hamnplanen hittar du under Styrelsens sida.