Aktuellt i Turebergs Båtklubb

Hamnen är nu öppen och i drift.

Nästa styrelsemöte: Tisdagen 6 september och tisdagen 4 oktober. Klockan 19:00.

Informationsmöte för nya medlemmar avhölls tisdagen den 14 juni kl. 18.00 i hamnen.

Årsmötet avhölls den 31 maj i hamnen. Olle Frölander som varit hamnkapten i 30 år trappade ner till suppleant i styrelsen och ersattes av Stefan Wirth.

Vintervakten för 2022 kommer att bli under tiden 27 september till 15 november. Vi kommer att skicka ut ett meddelande när bokningen öppnar.

Sommarvakten omfattar i år tiden 30 april t.o.m 31 oktober. Man skall gå två pass. Självbokningen till vakten är nu avslutad, och vakten pågår för fullt. Om du inte kan gå ditt vaktpass så finns möjlighet att köpa en ersättare ur vaktpoolen.

Köreglerna till klubbens hamnplatser har förtydligats och finns att läsa här.

Blästring, slipning och skrapning av båtarna på varvet i Tegelhagen är förenat med ett omfattande regelverk. Bl.a. måste man söka tillstånd från kommunen och redovisa hur man tar hand om resterna.

Midsommarfest på Kannan anordnas i sommar som vanligt med dans och lekar för barnen. Tag med egen matjessill och jordgubbar!