Aktuellt i Turebergs Båtklubb

Hamnen är nu öppen och i drift.

Nästa styrelsemöte: Tisdagen 6 september och tisdagen 4 oktober. Klockan 19:00.

Informationsmöte för nya medlemmar avhölls tisdagen den 14 juni kl. 18.00 i hamnen.

Årsmötet avhölls den 31 maj i hamnen. Olle Frölander som varit hamnkapten i 30 år trappade ner till suppleant i styrelsen och ersattes av Stefan Wirth.

Vintervakten för 2022 kommer att bli under tiden 27 september till 15 november. Passa på och boka ditt vaktpass innan det är för sent och du blir tilldelad ett pass.

Sommarvakten omfattar i år tiden 30 april t.o.m 31 oktober. Man skall gå två pass. Vakten pågår för fullt. Om du inte kan gå ditt vaktpass så finns möjlighet att köpa en ersättare ur vaktpoolen.

Blästring, slipning och skrapning av båtarna på varvet i Tegelhagen är förenat med ett omfattande regelverk. Bl.a. måste man söka tillstånd från kommunen och redovisa hur man tar hand om resterna.

Dataregistret BAS är nu igång igen med massor av barnsjukdomar, men inkörning pågår för fullt.

Bokningen till torrsättningen är öppen till den 24 september. Passa på nu!