Aktuellt i Turebergs Båtklubb

Hamnen stängdes 30 oktober.

Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 10 januari och 7 februari klockan 19:00.

Informationsmöte för nya medlemmar avhölls tisdagen den 14 juni kl. 18.00 i hamnen.

Årsmötet avhölls den 31 maj i hamnen. Olle Frölander som varit hamnkapten i 30 år trappade ner till suppleant i styrelsen och ersattes av Stefan Wirth.

Vintervakten för 2022 pågår för fullt. Är du osäker på när du skall gå vakt så kolla i vaktpärmen i vaktstugan. Alla som har båt upplagd på varvet skall gå ett pass. Om du inte kan gå ditt pass så kontakta någon i vaktpoolen

Sommarvakten omfattade i år tiden 30 april t.o.m 31 oktober.

Blästring, slipning och skrapning av båtarna på varvet i Tegelhagen är förenat med ett omfattande regelverk. Bl.a. måste man söka tillstånd från kommunen och redovisa hur man tar hand om resterna.

Dataregistret BAS är nu igång igen med några barnsjukdomar, men inkörning pågår för fullt.

Torrsättningen är avslutad. Om du ändå vill boka en torrsättning måste du kontakta varvschefen.

Höstmötet sker onsdagen 23 november kl 19:00 i Sollentuna Båtklubbs (SBK) klubbhus på Seglarudden.