Aktuellt i Turebergs Båtklubb

Hamnen är öppen.

Fin bild från 2021. Tack till Magnus (498). Vill du bidra? Skicka din bild till TBK.

Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 10/9.

Arbeten i hamnen

Under våren 2024 kommer vi att byta trävirket i landkajen.

Sollentuna kommun kommer att arbeta med marksanering och gräva upp marken dels utanför körgrinden och dels i gräsmattan i södra delen av vårt område. Arbetena skall vara avslutade innan vår hamnöppning.

Sjösättningen börjar måndagen 6 maj.

Självbokningen av sjösättning är nu avslutad och stängd.

Vintervakten i Tegelhagen för 2023/2024 är förlagd till den sista perioden, d.v.s. någon gång i mars – maj 2024.

Sommarvakten omfattar år 2024 tiden 28 april t.o.m 31 oktober. Alla som tilldelats hamnplats i sommar har även vaktplikt och skall genomföra 2 vaktpass per plats i sommar. Vaktinstruktion finns på vår hemsida och i vaktpärmen som kommer att finnas i stugan vid hamnen. Obs!! glöm inte att logga passen i kalendern. Det utgår avgift vid missat pass och dubbel avgift vid missat dubbelpass. Får ni problem med ett bokat vaktpass kan ni byta med någon annan medlem eller kontakta vaktpoolen.

Självbokningen för sommarvakten är nu avslutad och stängd.

Blästring, slipning och skrapning av båtarna på varvet i Tegelhagen är förenat med ett omfattande regelverk. Bl.a. måste man söka tillstånd från kommunen och redovisa hur man tar hand om resterna.

Kamerorna på varvet och hamnen är nu igång. Se sidan Kamerorna för vidare instruktion. Kamerorna på varvet har fått ett nytt password när man använder telefon eller padda. Se ”Medlemmarnas sida”.